Spect meaning in Marathi

  1. Spect meaning in Marathi is स्पेक्ट. Spect is a Latin word that means “watch, look at, view.” In English, it is used as a noun to refer to a device used for viewing something, especially a television or movie.
  2. Spect in Marathi means Look. It is used as a verb that means to see or look at. Spect can also be used as a noun that refers to the act of looking or seeing.
  3. Spect meaning in marathi is देखो. Spect is a Latin word that means “to see”. In English, it is used as a noun to refer to an object that is visible or can be seen. It can also be used as a verb, which means to look at something.
  4. Spect meaning in Marathi is दृश्य (darshya). It is derived from the Sanskrit word दृश्य (darshya), meaning “to be seen, to be visible.
  5. Spect is a Latin word that is used in English to refer to something that is visible or can be seen. In other words, it is something that can be seen with the naked eye. The word spect can also be used as a verb, which means to look at something carefully or to watch someone or something.
  • 1. मराठीत स्पेक्ट म्हणजे स्पेक्ट. स्पेक्ट हा लॅटिन शब्द आहे ज्याचा अर्थ “पहा, पहा, पहा.” इंग्रजीमध्ये, काहीतरी पाहण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या उपकरणाचा संदर्भ देण्यासाठी हे संज्ञा म्हणून वापरले जाते, विशेषत: टेलिव्हिजन किंवा चित्रपट.
  • 2. मराठीत स्पेक्ट म्हणजे लूक. हे क्रियापद म्हणून वापरले जाते ज्याचा अर्थ पाहणे किंवा पाहणे असा होतो. स्पेक्ट हे एक संज्ञा म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते जे पाहणे किंवा पाहण्याच्या कृतीचा संदर्भ देते.
  • 3. मराठीत स्पेक्ट म्हणजे पहा. स्पेक्ट हा लॅटिन शब्द आहे ज्याचा अर्थ “पाहणे” आहे. इंग्रजीमध्ये, दृश्यमान किंवा दिसू शकणार्‍या वस्तूचा संदर्भ देण्यासाठी ते संज्ञा म्हणून वापरले जाते. हे क्रियापद म्हणून देखील वापरले जाऊ शकते, ज्याचा अर्थ एखाद्या गोष्टीकडे पाहणे असा होतो.
  • 4. मराठीत स्पेक्ट म्हणजे दृश्य (दृश्य). हे दृश्य संस्कृत शब्दावरून आले आहे, ज्याचा अर्थ “दिसणे, दिसणे.
  • 5. स्पेक्ट हा लॅटिन शब्द आहे जो इंग्रजीमध्ये दृश्यमान किंवा दिसणाऱ्या गोष्टीचा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो. दुसऱ्या शब्दांत, हे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले जाऊ शकते. स्पेक्ट हा शब्द क्रियापद म्हणून देखील वापरला जाऊ शकतो, ज्याचा अर्थ एखाद्या गोष्टीकडे काळजीपूर्वक पाहणे किंवा एखाद्याला किंवा काहीतरी पाहणे असा होतो.

Leave a Comment