Sensior meaning in Marathi

  1. Sensior is a Marathi word that is used to describe someone who is intelligent, perceptive, and quick-witted. This word can be used to describe both people and animals. Anyone who is sensior is able to understand complex concepts and to think quickly on their feet. They are also often very intuitive, and can sense what is going on around them even when others cannot.
  2. Sensior is a Marathi word that is used to describe someone who is intelligent, sensible, and has good judgement.
  3. The word is often used to describe someone who is older and wiser than others, and can be trusted to make good decisions.
  4. Sensior is a valuable attribute to have, and is something that should be respected.
  5. Sensior is a word of Latin origin, which is used in English language with two different meanings. The first meaning of sensior is “one who has experience in a particular field”. The second meaning of sensior is “a person who is more sensitive than others”.

1. सेन्सिअर हा मराठी शब्द आहे जो बुद्धिमान, जाणकार आणि चपळ बुद्धी असलेल्या व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो. हा शब्द लोक आणि प्राणी दोघांचेही वर्णन करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. जो कोणी संवेदनशील आहे तो जटिल संकल्पना समजून घेण्यास आणि त्यांच्या पायावर त्वरीत विचार करण्यास सक्षम आहे. ते सहसा खूप अंतर्ज्ञानी देखील असतात, आणि इतर लोक करू शकत नसतानाही त्यांच्या आजूबाजूला काय चालले आहे ते समजू शकतात.

2. सेन्सिअर हा मराठी शब्द आहे जो बुद्धिमान, समजूतदार आणि चांगला निर्णय घेणार्‍या व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो.

3. हा शब्द सहसा एखाद्या व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो जो इतरांपेक्षा मोठा आणि शहाणा आहे आणि चांगले निर्णय घेण्यासाठी विश्वास ठेवला जाऊ शकतो.

4. सेन्सिअर हा एक मौल्यवान गुणधर्म आहे आणि त्याचा आदर केला पाहिजे.

5. Sensior हा लॅटिन मूळचा शब्द आहे, जो इंग्रजी भाषेत दोन भिन्न अर्थांसह वापरला जातो. सेन्सिअरचा पहिला अर्थ “ज्याला विशिष्ट क्षेत्रात अनुभव आहे तो” असा आहे. sensior चा दुसरा अर्थ “एक व्यक्ती जो इतरांपेक्षा जास्त संवेदनशील आहे”.

Leave a Comment