Nirop samarambh meaning in English

  1. Niroop Samarambh is a Marathi word that means “starting something new.”
  2. In Marathi, “nirop” means “sleep” and “samarambh” means “beginning”. So, the literal translation of “nirop samarambh” is “sleep beginning”. This phrase is often used to describe the feeling one gets when they first fall asleep. It’s a time when the mind is still awake and active, but the body is slowly starting to relax and drift off to sleep.
  3. In Marathi, ‘Nirop Samarambh’ means ‘Beginning of a New Chapter’. This is the perfect name for our new project, because it represents exactly what we are striving to do: start a new chapter in the lives of the women we work with. We are a group of volunteers who have come together to help women in need, and we are committed to making a difference in their lives.
  4. It’s also the name of a new business in Mumbai, India that specializes in creating and selling custom-made furniture. The company was founded by two friends, Sachin and Siddharth, who are both graduates of the National Institute of Design in Ahmedabad.
  • 1. निरूप समरंभ हा मराठी शब्द आहे ज्याचा अर्थ “काहीतरी नवीन सुरू करणे.”
  • 2. मराठीत “निरोप” म्हणजे “झोप” आणि “समरंभ” म्हणजे “सुरुवात”. तर, “निरोप समरंभ” चे शाब्दिक भाषांतर “झोपेची सुरुवात” आहे. हा वाक्प्रचार सहसा एखाद्या व्यक्तीला पहिल्यांदा झोपल्यावर जाणवणाऱ्या भावनांचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो. ही अशी वेळ आहे जेव्हा मन अजूनही जागृत आणि सक्रिय असते, परंतु शरीर हळूहळू आराम करू लागते आणि झोपायला जाते.
  • 3. मराठीत ‘निरोप समरंभ’ म्हणजे ‘नव्या अध्यायाची सुरुवात’. आमच्या नवीन प्रकल्पासाठी हे योग्य नाव आहे, कारण ते आम्ही नेमके काय करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत याचे प्रतिनिधित्व करते: आम्ही ज्या महिलांसोबत काम करतो त्यांच्या जीवनात एक नवीन अध्याय सुरू करा. आम्ही स्वयंसेवकांचा एक गट आहोत जे गरजू महिलांना मदत करण्यासाठी एकत्र आले आहेत आणि आम्ही त्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.
  • 4. हे मुंबई, भारतातील एका नवीन व्यवसायाचे नाव आहे जो सानुकूल-निर्मित फर्निचर तयार करण्यात आणि विक्री करण्यात माहिर आहे. कंपनीची स्थापना सचिन आणि सिद्धार्थ या दोन मित्रांनी केली होती, जे दोघेही अहमदाबादमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइनचे पदवीधर आहेत.

Leave a Comment