Nifty meaning in Marathi

Nifty meaning in Marathi

  1. Nifty in Marathi means something that is attractive and pleasing to look at. It can also refer to something that is stylish or fashionable. Nifty can be used to describe a person, place, thing, or event. When used to describe a person, it usually means that the person is attractive and has a lot of style. When used to describe a place, thing, or event, it means that the place, thing, or event is appealing and interesting.
  2. Nifty is typically used as an adjective to describe something that is pleasing or attractive. In the Marathi language, the word “nifty” has a similar meaning, but can also be used to describe something that is new or modern.
  3. For many Marathi speakers, the word “nifty” is often associated with style and elegance. In fact, the word can be used to describe both people and things that are stylish and fashionable.
  4. Nifty in Marathi means “अच्छा, सुन्दर, कामयाब”. It is a word that is used to describe something that is good, beautiful, or successful. Nifty can be used to describe people, things, or events. For example, you might say “That party was really nifty!

1. मराठीत निफ्टी म्हणजे दिसायला आकर्षक आणि आनंददायी अशी गोष्ट. हे स्टाईलिश किंवा फॅशनेबल असलेल्या एखाद्या गोष्टीचा देखील संदर्भ घेऊ शकते. एखाद्या व्यक्तीचे, ठिकाणाचे, वस्तूचे किंवा घटनेचे वर्णन करण्यासाठी निफ्टीचा वापर केला जाऊ शकतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाते, तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की ती व्यक्ती आकर्षक आहे आणि तिच्याकडे भरपूर शैली आहे. जेव्हा एखाद्या ठिकाणाचे, वस्तूचे किंवा घटनेचे वर्णन करण्यासाठी वापरले जाते तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की ती जागा, गोष्ट किंवा घटना आकर्षक आणि मनोरंजक आहे.

2. निफ्टी सामान्यत: आनंददायी किंवा आकर्षक असलेल्या एखाद्या गोष्टीचे वर्णन करण्यासाठी विशेषण म्हणून वापरले जाते. मराठी भाषेत, “निफ्टी” या शब्दाचा समान अर्थ आहे, परंतु नवीन किंवा आधुनिक गोष्टीचे वर्णन करण्यासाठी देखील वापरला जाऊ शकतो.

3. बर्‍याच मराठी भाषिकांसाठी, “निफ्टी” हा शब्द सहसा शैली आणि अभिजाततेशी संबंधित असतो. खरं तर, हा शब्द लोक आणि स्टाईलिश आणि फॅशनेबल अशा दोन्ही गोष्टींचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

४. मराठीत निफ्टी म्हणजे “अच्छा, सुंदर, कामयाब”. हा एक शब्द आहे जो चांगल्या, सुंदर किंवा यशस्वी गोष्टीचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो. लोक, गोष्टी किंवा घटनांचे वर्णन करण्यासाठी निफ्टीचा वापर केला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ, तुम्ही म्हणू शकता “ती पार्टी खरोखरच निफ्टी होती!

Leave a Comment