IAS Meaning in Marathi

ias meaning in Marathi

 1. भारतीय प्रशासकीय सेवा
 2. In simple terms, IAS means ‘Administrative Officer’ in Marathi.
 3. IAS stands for Indian Administrative Service.

iasc meaning in Marathi

 1. आंतरराष्ट्रीय लेखा मानक समिती
 2. IASC meaning in Marathi is interesting to know. It is an acronym for the International Accounting Standards Committee. The IASC was founded in 1973 and is headquartered in London. Its objective is to develop, promote and facilitate the adoption of international financial reporting standards.
 3. The International Accounting Standards Committee (IASC) is a private sector body whose goal is to develop a single set of high quality, understandable, and internationally accepted accounting standards.
 4. IASC was formed in 1973 in response to the growing need for international harmonization of accounting standards.
 5. The IASC Foundation is the successor to the IASC and its mission is to promote the use and application of International Financial Reporting Standards (IFRS).
 6. The International Accounting Standards Committee (IASC) is an independent, private sector body that develops accounting standards. IASC Foundation is a not-for-profit organisation that supports the work of the IASC.
 7. IASC Meaning in Marathi – Find the correct meaning of IASC in Marathi. It is important to understand the word properly when we translate it from English to Marathi.

ias officer meaning in Marathi

 1. भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी हा भारतातील सार्वजनिक सेवक आहे जो भारतीय प्रशासकीय सेवेचा भाग आहे, तीन अखिल भारतीय सेवांपैकी एक आहे. आयएएस अधिकारी केंद्र सरकार, राज्ये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये महत्त्वाच्या आणि धोरणात्मक पदांवर काम करतात.
 2. An IAS officer is someone who has been appointed by the President of India to the Indian Administrative Service, which is a civil service of the Government of India. The IAS is one of the three All India Services, the other two being the Indian Police Service and the Indian Forest Service.
 3. An IAS officer is a civil servant in India who is a part of the Indian Administrative Service. IAS officers are the backbone of the Indian bureaucracy and are responsible for the smooth functioning of the government machinery. They are also known as “babu” in popular parlance. The word “babu” is derived from the Hindi word “bābū”, which means “father”.

ips meaning in Marathi

 1. “IPS” हा शब्द भारतीय पोलीस सेवेसाठी आहे. ही भारतातील प्रमुख पोलीस सेवा आहे आणि भारत सरकारने तयार केलेल्या तीन अखिल भारतीय सेवांपैकी एक आहे. IPS हे 1861 मध्ये स्थापन झालेल्या पूर्वीच्या इम्पीरियल पोलिसांचे उत्तराधिकारी आहेत.
 2. भारताच्या महाराष्ट्र राज्यात, “ips” हे भारतीय पोलीस सेवेचे संक्षिप्त रूप आहे. IPS ही तीन अखिल भारतीय सेवांपैकी एक आहे – इतर दोन भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) आणि भारतीय वन सेवा (IFS) आहेत.

collector meaning in marathi

 1. मराठी भाषेत ‘कलेक्टर’ या शब्दाचे विविध अर्थ आहेत. हे स्टॅम्प किंवा नाणी यांसारख्या वस्तू गोळा करणाऱ्या व्यक्तीचा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. पैसे किंवा कर गोळा करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचा संदर्भ देण्यासाठी देखील याचा वापर केला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, “कलेक्टर” हा शब्द एखाद्या गुन्हेगारी खटल्यातील पुराव्याच्या संकलनावर देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.
 2. कलेक्टर म्हणजे वस्तू गोळा करणारी व्यक्ती. “कलेक्टर” हा शब्द लॅटिन शब्द “कॉलेक्टस” पासून आला आहे, ज्याचा अर्थ “एकत्रित” आहे. कलेक्टर काहीही गोळा करू शकतो, जसे की शिक्के, नाणी, पुस्तके, कला, कवच, खडक किंवा बाटल्या. काही संग्राहक व्यावसायिक संग्राहक असतात. उदरनिर्वाहासाठी वस्तू विकत घेतात. इतर संग्राहक हौशी आहेत. ते मनोरंजनासाठी गोळा करतात.
 3. महाराष्ट्र, भारतामध्ये, “कलेक्टर” या शब्दाचा विशिष्ट अर्थ आहे. हे गावकऱ्यांकडून कर वसूल करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तीचा संदर्भ देते. जिल्हाधिकारी हा सरकारी अधिकारी असतो ज्याची नियुक्ती जिल्हा दंडाधिकारी करतात. त्यांच्या अखत्यारीतील गावांमध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.

ias 12 definition

 1. IAS 12, ‘इन्कम टॅक्स’, आंतरराष्ट्रीय लेखा मानकांपैकी एक आहे. एखाद्या संस्थेच्या वर्तमान आणि पूर्वीच्या कालावधीच्या संदर्भात देय किंवा परत करण्यायोग्य कराच्या रकमेची गणना कशी करायची यासह, आयकरांसाठी लेखा उपचार निर्धारित करते. स्टँडर्डमध्ये स्थगित कर मालमत्ता आणि दायित्वे ओळखण्यासाठी आणि आयकरांचे मोजमाप आणि प्रकटीकरणासाठी आवश्यकता समाविष्ट आहे.
 2. IAS 12, किंवा आंतरराष्ट्रीय लेखा मानक मंडळाचे लेखा मानक 12, हे आयकर ओळखण्यासाठी आणि मोजण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानक आहे. हे प्रथम सप्टेंबर 1996 मध्ये जारी केले गेले आणि डिसेंबर 2000 मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. IAS 12 एखाद्या संस्थेद्वारे देय किंवा वसूल करण्यायोग्य कर ओळखणे आणि मोजण्यासाठी तसेच संबंधित कर मालमत्ता आणि दायित्वे हाताळण्यासाठी तत्त्वे स्थापित करते.
 3. उत्पन्न, नफा, नफा आणि त्याच्या सामान्य क्रियाकलापांमधून उद्भवणारे इतर आर्थिक लाभ यावर एखाद्या संस्थेद्वारे देय असलेले सर्व कर आयकरांमध्ये असतात. आयकरांच्या कर बेसमध्ये सर्व प्रकारच्या उत्पन्नाचा समावेश होतो, जसे की रोजगार, लाभांश, व्याज आणि भाडे. आयएएस 12 आयकरांच्या लेखासंबंधी मार्गदर्शन प्रदान करते, ज्यामध्ये कर आधार कसा ठरवायचा आणि देय कराच्या रकमेची गणना कशी करायची यासह.

upsc full form isa

 1. The upsc full form is the Union Public Service Commission. It is a constitutional body that is responsible for the appointment of civil servants in India. The commission is also responsible for the promotion and transfers of these employees.
 2. The upsc full form is the Union Public Service Commission. It is a central government body that is responsible for conducting civil service exams in India. The commission also has a role in the appointment of civil servants and other government officials.
 3. The upsc full form is the Union Public Service Commission. It is a constitutional body established by the Government of India. The Commission consists of a Chairman and ten members. The functions of the Commission are to select candidates for various Civil Services of the Union and All India Services on the basis of merit.

i.a.s full form in marathi

i.a.s full form in marathi: The Indian Administrative Service (IAS) is the premier civil service of the Government of India. It is one of the three All India Services, along with the Indian Police Service (IPS) and the Indian Forest Service (IFS).

ias meaning in hindi

IAS is an exam conducted by the Union Public Service Commission for recruitment to the Indian Administrative Service. It is one of the toughest exams in India with a success rate of less than 1%. The syllabus for the IAS exam is vast and covers topics from all aspects of general studies. The IAS exam is held in two stages, the prelims and the mains. Candidates who clear the prelims are eligible to appear for the mains.

ips full form

Full form of ips is Indian Police Service.

ias full form salary

 1. IAS stands for Indian Administrative Service. It is the premier civil service of India and one of the three All India Services. The IAS is one of the highest-paid government jobs in India. An IAS officer’s salary starts at Rs.56,100 per month and goes up to Rs.2,50,000 per month after 30 years of service. The perks and benefits that come with the job are also very attractive.
 2. The Indian Administrative Service (IAS) is the premier civil service of the Government of India. A career in the IAS is one of the most sought-after professions in India. The IAS officers hold key and strategic positions in the Union Government, States and public-sector undertakings.
 3. The IAS officer’s pay scale is very attractive. An entry-level IAS officer earns a basic salary of Rs.

ias marathi full form

The Indian Administrative Service (IAS) is the administrative arm of the Indian government. IAS officers are the backbone of the Indian civil service. Marathi is one of the 22 scheduled languages of India and an official language of Maharashtra. It is also one of the two official languages of Mumbai. The IAS officer cadre in Maharashtra is bilingual, with Marathi being the first language and English being the second language.

ias full form marathi meaning

IAS is the Indian Administrative Service. It is one of the three All India Services created in 1946. IAS officers are recruited by the Union Public Service Commission and serve under the Central Government of India. They serve in various posts in the Central and State Governments, including that of Joint Secretary, Director, Commissioner, and District Collector.

IAS is the Indian Administrative Service and it is one of the most coveted jobs in India. The IAS officers are responsible for the administration of the country at the district, divisional and state levels. They are also involved in policy making and implementation. IAS officers are recruited through a highly competitive examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC).

IAS is the Indian Administrative Service. It is the civil service of the Indian government. IAS officers are recruited by the Union Public Service Commission (UPSC). They are selected through a competitive examination and interview process. IAS officers serve in various capacities in the central and state governments.

IAS stands for Indian Administrative Service. It is one of the most prestigious and coveted jobs in India. A career in the IAS is like a dream come true for many aspirants. The job offers power, prestige, and a high salary. It is also a great platform to serve the nation and its people.

IAS stands for Indian Administrative Service. It is the topmost civil service examination conducted by the Union Public Service Commission in India. IAS officers are recruited through this examination and they serve at various posts under the Central Government of India. IAS officers play a very important role in the functioning of the government and they are considered as the backbone of the Indian administration.

How to become an IAS Officer in easy steps?

 1. To become an IAS officer, the first step is to clear the civil services examination conducted by the Union Public Service Commission.
 2. The next step is to secure a rank within the first 1000 in the merit list.
 3. After that, the candidate needs to appear for an interview before a selection panel.
 4. Finally, the candidate needs to undergo training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration.

IAS officers are some of the most important and powerful members of the Indian civil service. They are responsible for the formulation and implementation of government policy at the highest levels. If you want to become an IAS officer, there are a few easy steps you can follow.

First, you need to obtain a bachelor’s degree from a recognized university in India. Second, you must pass the Civil Services Examination, which is conducted by the Union Public Service Commission. Finally, the candidate needs to undergo training at the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration.

Summary

 1. India has a complex bureaucracy and a unique civil service. To become an IAS officer, you must follow a few steps.
 2. A career in the Indian Administrative Service is one of the most coveted professions in India. The IAS officers are the backbone of the Indian bureaucracy and are responsible for the smooth functioning of the government machinery. They are also one of the most powerful people in the country as they wield a lot of influence and power. The IAS officers are recruited through a highly competitive examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC).
 3. It is a civil service exam conducted by the Union Public Service Commission (UPSC) in India. IAS officers are recruited by the central government and deployed in various central and state government organisations. The IAS is considered one of the most prestigious and toughest exams in India.
 4. IAS is is one of the most popular and sought after professions in India. Every year, thousands of students appear for the IAS exam with the hope of becoming an IAS officer. However, only a handful of them are able to clear the exam and make it to the final selection.
 5. It is the top level civil service of the Indian government. IAS officers are recruited through a competitive examination conducted by the UPSC. They are considered to be the backbone of the Indian administrative machinery.
 6. IAS is the Indian Administrative Service, and it is one of the most coveted jobs in India. It is a central government service that provides leadership and management of the government at the national level. IAS officers are responsible for policy formulation, implementation, and coordination of various activities of the government.

Leave a Comment