Fumigation meaning in Marathi

Fumigation meaning in Marathi

  1. 1.    Fumigation meaning in Marathi: Fumigation is the process of applying a gas or fumes to an area in order to kill pests. Fumigation is a common agricultural practice that is used to control pests such as insects, rodents, and weeds. Fumigants are gases or vapors that are used to fumigate an area. Many different fumigants are available, each with its own set of benefits and drawbacks.
  2. Fumigation is a process that is used to get rid of pests by exposing them to a gas or vapor. The gas or vapor can be poisonous to the pests, and it will usually kill them. Fumigation is used in many different industries, including agriculture, food processing, and healthcare. There are many different types of fumigants, and each one has its own set of benefits and drawbacks.
  3. Fumigation is the process of treating an area with a gas, vapour, or mist to get rid of pests such as insects, rodents, or spiders. Fumigation is a common method of pest control, and it can be used to kill or repel pests in both indoor and outdoor settings. The most common fumigants are pesticides such as methyl bromide and propylene oxide.
  4. Fumigation is the process of controlling pests by exposing them to fumes or gases. This can be done in a number of ways, including using chemical pesticides, heat, or cold. Fumigation is often used to get rid of insects, rodents, and other pests. It is a common method of pest control, and can be used indoors or outdoors.
  5. Fumigation is the treatment of an area with gas to kill insects or other pests. Fumigation is used in many different industries, including agriculture, forestry, and public health. Fumigation can be done with either a chemical or a biological agent. The most common fumigants are methyl bromide and propylene oxide.
  6. Fumigation is the process of exposing an area to a gas, vapor, or fume to kill pests such as insects, rodents, or fungi. The gas, vapor, or fume can be natural or synthetic. Fumigation is a common method of pest control. It is used to treat buildings, crops, and soil. Fumigation can also be used to disinfest cargo ships and other transportation vehicles.
  7. Fumigation is the use of a gas to kill pests. The gas is usually a pesticide, such as methyl bromide or sulfuryl fluoride. Fumigation is used to control pests in buildings, crops, or soil.

1. फ्युमिगेशनचा मराठीत अर्थ: फ्युमिगेशन म्हणजे कीटकांना मारण्यासाठी एखाद्या भागात वायू किंवा धूर लावण्याची प्रक्रिया. फ्युमिगेशन ही एक सामान्य कृषी पद्धत आहे जी कीटक, उंदीर आणि तण यांसारख्या कीटकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरली जाते. फ्युमिगंट्स हे वायू किंवा बाष्प असतात ज्याचा वापर क्षेत्र धुरण्यासाठी केला जातो. पुष्कळ भिन्न फ्युमिगंट्स उपलब्ध आहेत, प्रत्येकाचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत.

2. फ्युमिगेशन ही एक प्रक्रिया आहे जी कीटकांना वायू किंवा बाष्पाच्या संपर्कात आणून त्यांची सुटका करण्यासाठी वापरली जाते. वायू किंवा वाफ कीटकांसाठी विषारी असू शकतात आणि ते सहसा त्यांना मारतात. फ्युमिगेशनचा वापर कृषी, अन्न प्रक्रिया आणि आरोग्यसेवा यासह अनेक विविध उद्योगांमध्ये केला जातो. फ्युमिगंट्सचे बरेच प्रकार आहेत आणि प्रत्येकाचे स्वतःचे फायदे आणि तोटे आहेत.

3. फ्युमिगेशन ही कीटक, उंदीर किंवा कोळी यांसारख्या कीटकांपासून मुक्त होण्यासाठी वायू, बाष्प किंवा धुके असलेल्या भागावर उपचार करण्याची प्रक्रिया आहे. फ्युमिगेशन ही कीटक नियंत्रणाची एक सामान्य पद्धत आहे आणि ती घरातील आणि बाहेरील दोन्ही सेटिंग्जमध्ये कीटकांना मारण्यासाठी किंवा दूर करण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. मिथाइल ब्रोमाइड आणि प्रोपीलीन ऑक्साईड यांसारखी कीटकनाशके सर्वात सामान्य धुरी आहेत.

4. फ्युमिगेशन ही कीटकांना धूर किंवा वायूंच्या संपर्कात आणून नियंत्रित करण्याची प्रक्रिया आहे. हे रासायनिक कीटकनाशके वापरणे, उष्णता किंवा थंडी वापरणे यासह अनेक प्रकारे केले जाऊ शकते. कीटक, उंदीर आणि इतर कीटकांपासून मुक्त होण्यासाठी फ्युमिगेशनचा वापर केला जातो. ही कीटक नियंत्रणाची एक सामान्य पद्धत आहे आणि ती घरामध्ये किंवा घराबाहेर वापरली जाऊ शकते.

5. फ्युमिगेशन म्हणजे कीटक किंवा इतर कीटकांना मारण्यासाठी गॅस असलेल्या क्षेत्रावर उपचार करणे. फ्युमिगेशनचा वापर कृषी, वनीकरण आणि सार्वजनिक आरोग्यासह अनेक विविध उद्योगांमध्ये केला जातो. फ्युमिगेशन रासायनिक किंवा जैविक एजंटसह केले जाऊ शकते. मिथाइल ब्रोमाइड आणि प्रोपीलीन ऑक्साईड हे सर्वात सामान्य धुके आहेत.

6. फ्युमिगेशन म्हणजे कीटक, उंदीर किंवा बुरशी यांसारख्या कीटकांना मारण्यासाठी एखाद्या भागाला वायू, वाफ किंवा धूर यांच्या संपर्कात आणण्याची प्रक्रिया आहे. वायू, वाफ किंवा धूर नैसर्गिक किंवा कृत्रिम असू शकतो. फ्युमिगेशन ही कीटक नियंत्रणाची एक सामान्य पद्धत आहे. हे इमारती, पिके आणि मातीवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते. फ्युमिगेशनचा वापर मालवाहू जहाजे आणि इतर वाहतूक वाहनांना निर्जंतुक करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो.

7. फ्युमिगेशन म्हणजे कीटक मारण्यासाठी गॅसचा वापर. वायू सामान्यतः मिथाइल ब्रोमाइड किंवा सल्फरिल फ्लोराईड सारखे कीटकनाशक असते. फ्युमिगेशनचा वापर इमारती, पिके किंवा मातीमधील कीटक नियंत्रित करण्यासाठी केला जातो.

Leave a Comment