Chauffeur meaning in Marathi

  1. Chauffeur is a French word which means driver. The term chauffeur is also used in English. In Marathi, the word for chauffeur is चौफेर (chaufer). Chauffeur is a very important profession in India. Many people in India depend on chauffeurs to get around. Chauffeurs are responsible for driving people and their belongings to various destinations.
  2. The word chauffeur is derived from the French word chauffer, meaning “to heat.” A chauffeur is a person who drives a motor vehicle, usually a car, as a job. The word chauffeur is used in many languages, including Marathi. In Marathi, chauffeur is चौफ्रा (chaufra). Chauffeur has several meanings in Marathi.
  3. In Marathi, chauffeur refers to a driver who is employed by a company or individual to drive a car.
  4. Chauffeurs are usually hired for their driving skills and knowledge of the local area.

1. Chauffeur हा फ्रेंच शब्द असून त्याचा अर्थ ड्रायव्हर असा होतो. चॉफर हा शब्द इंग्रजीतही वापरला जातो. मराठीत चौफेर हा शब्द चौफेर आहे. चालक हा भारतातील एक अतिशय महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. भारतात बरेच लोक फिरण्यासाठी चालकांवर अवलंबून असतात. वाहनचालक लोकांना आणि त्यांच्या सामानाला विविध गंतव्यस्थानांवर नेण्यासाठी जबाबदार असतात.

2. chauffeur हा शब्द फ्रेंच शब्द chauffer पासून आला आहे, ज्याचा अर्थ “उष्ण करणे” असा होतो. चालक ही अशी व्यक्ती आहे जी नोकरी म्हणून मोटार वाहन, सहसा कार चालवते. मराठीसह अनेक भाषांमध्ये चालक हा शब्द वापरला जातो. मराठीत चौफरा म्हणजे चौफ्रा. Chauffeur चे मराठीत अनेक अर्थ आहेत.

3. मराठीत, चॉफर म्हणजे ड्रायव्हर ज्याला कंपनी किंवा व्यक्तीने कार चालवण्यासाठी नोकरी दिली आहे.

4. चालक सहसा त्यांच्या ड्रायव्हिंग कौशल्यासाठी आणि स्थानिक क्षेत्राच्या ज्ञानासाठी नियुक्त केले जातात.

Leave a Comment