Caravan meaning in Kannada

  1. A caravan is a group of travelers who journey together, often on a trade expedition.
  2. Caravans were an important means of transportation in the ancient world, and continue to be popular today.
  3. The word “caravan” comes from the Persian word “karwan,” meaning “a company of merchants.”
  4. Caravanserais were places where caravans could rest and resupply.
  5. Caravan meaning in kannada is a convoy of vehicles, typically for traveling. In English, it can also refer to a traveling group of entertainers or circus performers. The word caravan is derived from the Arabic qarwan, meaning “a company of travelers.
  6. The caravan is a Hindi and Urdu word derived from Persian and means a group of people traveling together. The word is also found in other Indian languages such as Kannada, Marathi, Gujarati, Bengali, and Malayalam. The caravan is used to refer to any type of traveling group, but is most commonly used to describe a group of people who are migrating together.

1. ಕಾರವಾನ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗುಂಪಾಗಿದೆ.

2. ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರವಾನ್‌ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.

3. “ಕಾರವಾನ್” ಎಂಬ ಪದವು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪದ “ಕರ್ವಾನ್” ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ “ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕಂಪನಿ”.

4. ಕಾರವಾನ್‌ಸೆರೈಗಳು ಕಾರವಾನ್‌ಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.

5. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾನ್ ಎಂದರೆ ವಾಹನಗಳ ಬೆಂಗಾವಲು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಸ್ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ಗುಂಪನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು. ಕಾರವಾನ್ ಎಂಬ ಪದವು ಅರೇಬಿಕ್ ಕರ್ವಾನ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ “ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಂಪನಿ.

6. ಕಾರವಾನ್ ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಪದವಾಗಿದ್ದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರರ್ಥ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರ ಗುಂಪು. ಈ ಪದವು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾದ ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಬೆಂಗಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರವಾನ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಗುಂಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Comment