Biography meaning in Bengali

Biography meaning in Bengali

  1. A biography is an account of someone’s life written by someone else. Bengali is a language spoken in Bangladesh and India. The word “biography” comes from the Greek words “bios” meaning “life” and “graphos” meaning “write”. A biography therefore is a written account of someone’s life.
  2. A biography is a detailed account of someone’s life, written by someone else. The word “biography” comes from the Greek words “bios” meaning “life” and “graphos” meaning “write.” A biography can be short, like a brief encyclopedia entry, or it can be long and detailed, like a novel. In Bengali, the word “biography” is জীবনী (jeebani).
  3. Biography is an account of a person’s life written by someone else. The word “biography” comes from the Greek word “bios”, which means “life”. A biography is more than just a list of facts about a person’s life; it tells the story of a person’s life.
  4. A biography is a account of someone’s life written by someone else. Biographies can be both short and long, and are usually published in magazines, newspapers, or online. In Bengali, the word “biography” is জীবনী (jiboni). A biography gives readers an insight into someone’s life and thoughts, and can be either positive or negative in tone.
  5. A biography is an account of a person’s life written by another person. The word “biography” comes from the Greek words “bios” meaning “life” and “graphein” meaning “to write.” A biography is more than just a list of a person’s accomplishments; it also includes details about a person’s childhood, family, friends, and enemies.

The purpose of a biography

The purpose of a biography is to inform the reader about the subject’s life. A biography can be short, like a brief article in a magazine, or it can be long, like a book.

1. ഒരു ജീവചരിത്രം എന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ്. ബംഗ്ലാദേശിലും ഇന്ത്യയിലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ബംഗാളി. "ജീവചരിത്രം" എന്ന വാക്ക് "ജീവൻ" എന്നർത്ഥം വരുന്ന "ബയോസ്", "എഴുതുക" എന്നർത്ഥം വരുന്ന "ഗ്രാഫോസ്" എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അതിനാൽ ഒരു ജീവചരിത്രം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലിഖിത വിവരണമാണ്.
2. ജീവചരിത്രം എന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരണമാണ്, അത് മറ്റാരോ എഴുതിയതാണ്. "ജീവചരിത്രം" എന്ന വാക്ക് "ജീവൻ" എന്നർത്ഥം വരുന്ന "ബയോസ്", "എഴുതുക" എന്നർത്ഥമുള്ള "ഗ്രാഫോസ്" എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഒരു ജീവചരിത്രം ഹ്രസ്വമായ എൻസൈക്ലോപീഡിയ പ്രവേശനം പോലെ ചെറുതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു നോവൽ പോലെ ദീർഘവും വിശദവുമാകാം. ബംഗാളിയിൽ "ജീവചരിത്രം" എന്ന വാക്ക് ীবনী (ജീബാനി) ആണ്.
3. മറ്റൊരാൾ എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവരണമാണ് ജീവചരിത്രം. "ജീവചരിത്രം" എന്ന വാക്ക് "ജീവൻ" എന്നർത്ഥം വരുന്ന "ബയോസ്" എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ജീവചരിത്രം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല; അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറയുന്നു.
4. ഒരു ജീവചരിത്രം എന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണമാണ്. ജീവചരിത്രങ്ങൾ ചെറുതും ദൈർഘ്യമേറിയതുമാകാം, അവ സാധാരണയായി മാസികകളിലോ പത്രങ്ങളിലോ ഓൺലൈനിലോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ബംഗാളിയിൽ "ജീവചരിത്രം" എന്ന വാക്ക് ীবনী (ജിബോണി) ആണ്. ഒരു ജീവചരിത്രം വായനക്കാർക്ക് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെയും ചിന്തകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു, മാത്രമല്ല സ്വരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം.
5. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ എഴുതിയ വിവരണമാണ് ജീവചരിത്രം. "ജീവചരിത്രം" എന്ന വാക്ക് "ജീവൻ" എന്നർത്ഥം വരുന്ന "ബയോസ്", "എഴുതുക" എന്നർത്ഥമുള്ള "ഗ്രാഫീൻ" എന്നീ ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ജീവചരിത്രം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക മാത്രമല്ല; ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുട്ടിക്കാലം, കുടുംബം, സുഹൃത്തുക്കൾ, ശത്രുക്കൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഒരു ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം
ഒരു ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വായനക്കാരനെ വിഷയത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു ജീവചരിത്രം ഒരു മാസികയിലെ ഒരു ഹ്രസ്വ ലേഖനം പോലെ ചെറുതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പുസ്തകം പോലെ നീണ്ടതാകാം.

Leave a Comment