Ajinomoto meaning in Marathi

  1. Ajinomoto is a Japanese word that literally means “essence of taste.” The word is used to describe monosodium glutamate (MSG), a flavor enhancer that is produced by the fermentation of sugar, starch, or molasses. MSG is used in many processed foods to enhance the flavor. While some people claim that MSG can cause adverse health effects, including headaches and nausea, the majority of scientific evidence does not support this claim.
  2. Ajinomoto is a Japanese word that is typically used to refer to monosodium glutamate (MSG), a flavor enhancer. While the word is of Japanese origin, it is also used in other languages, including Marathi. Marathi is a language spoken in the state of Maharashtra in India. In Marathi, Ajinomoto refers to a type of seasoning or condiment that is used to add flavor to food.
  3. Ajinomoto is a Japanese word that is used to refer to monosodium glutamate (MSG). MSG is a food additive that is used to enhance the flavor of food. Ajinomoto is also a brand name for a type of MSG. The word ajinomoto is derived from 2 Japanese words: “aji” which means flavor, and “moto” which means base or foundation.

1. अजिनोमोटो हा जपानी शब्द आहे ज्याचा शाब्दिक अर्थ “स्वादाचे सार” असा होतो. हा शब्द मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) चे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो, एक चव वाढवणारा जो साखर, स्टार्च किंवा मोलॅसेसच्या आंबायला ठेवाद्वारे तयार होतो. चव वाढवण्यासाठी अनेक प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांमध्ये एमएसजीचा वापर केला जातो. काही लोक दावा करतात की MSG मुळे डोकेदुखी आणि मळमळ यासह प्रतिकूल आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतात, परंतु बहुतेक वैज्ञानिक पुरावे या दाव्याचे समर्थन करत नाहीत.

2. अजिनोमोटो हा एक जपानी शब्द आहे जो सामान्यत: मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) चा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो, एक चव वाढवणारा. हा शब्द मूळ जपानी असला तरी तो मराठीसह इतर भाषांमध्येही वापरला जातो. मराठी ही भारतातील महाराष्ट्र राज्यात बोलली जाणारी भाषा आहे. मराठीत, अजिनोमोटो म्हणजे मसाला किंवा मसाल्याचा एक प्रकार ज्याचा वापर अन्नात चव आणण्यासाठी केला जातो.

3. अजिनोमोटो हा जपानी शब्द आहे जो मोनोसोडियम ग्लुटामेट (MSG) साठी वापरला जातो. MSG हे खाद्यपदार्थ जोडणारा पदार्थ आहे ज्याचा वापर अन्नाची चव वाढवण्यासाठी केला जातो. अजिनोमोटो हे एमएसजीच्या एका प्रकाराचे ब्रँड नाव देखील आहे. अजिनोमोटो हा शब्द 2 जपानी शब्दांपासून आला आहे: “अजी” म्हणजे चव आणि “मोटो” म्हणजे पाया किंवा पाया.

Leave a Comment